รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2016-09-26เทคโนโลยีการรีไซเคิลทองคำบริสุทธิ์จากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้สารไซบาไนด์ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-09-19พลังงานชีวภาพ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-09-12ปะการังฟอกขาว ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ
2016-09-05โครงการแยกแลกเบี้ย ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-08-29บัววัฒนารีสอร์ท บ้านต้นไม้ ดึงธรรมชาติลดพลังงาน ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ
2016-08-22เทคโนโลยีสะอาด ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-08-15การแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยเมกะโปรเจคของเนเธอร์แลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-08-08บ้านหลวงราชไมตรี ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-07-04ประเทศไทย กับการพัฒนาพลังงาน ทดแทน AEC ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์