รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2015-10-19Food 4 Goods Global/ Food Security ดำเนินรายการโดยคุณปรีชาญา ชาวกัณหา และคุณนิรุตติ์ บ้านนบ
2015-10-12บทบาทเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณปรีชาญา ชาวกัณหา และคุณนิรุตติ์ บ้านนบ
2015-10-05ภารกิจพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั้งยืน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณปรีชาญา ชาวกัณหา และคุณนิรุตติ์ บ้านนบ
2015-09-28ภารกิจพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั้งยืน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณปรีชาญา ชาวกัณหา และคุณนิรุตติ์ บ้านนบ
2015-09-21ผังเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณปรีชาญา ชาวกัณหา และคุณนิรุตติ์ บ้านนบ
2015-09-14พื้นที่ริมน้ำกับบทบาทของมหานครร่วมสมัย ดำเนินรายการโดยคุณปรีชาญา ชาวกัณหา และคุณนิรุตติ์ บ้านนบ
2015-09-07Living With Polar Bears ดำเนินรายการโดยคุณปรีชาญา ชาวกัณหา และคุณนิรุตติ์ บ้านนบ
2015-08-31การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยจนท.กรมองค์การระหว่างประเทศ
2015-08-24ยูเอ็นชี้จีนปกปิดข้อมูลการระเบิดที่เทียนจิน , ไทยญี่ปุ่นเร่งหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง , "ชีวมวล" พลังงานทดแทนคุณภาพดี โดยบัญชา ธิโกศรี