รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2015-08-03แบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-07-27พลังงานทางเลือก ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-07-20ปรากฎการณ์แอลนีโญ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-07-06Green Growth ดำเนินรายการโดยคุณภูิรวรรษ นาคพงศ์
2015-06-29นายกฯเปิดงาน "รักษ์สิ่งแวดล้อมโลก" ,"ไอทีดี"ชี้มุมมองไทยกับสิ่งแวดล้อมอาเซียน ,อีโค่เวสท์จ่อลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านผุดโรงไฟฟ้าแก้ขยะล้นเมือง
2015-06-15สรุปการประชุม APFSD และ UNEP ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นางคพงษ์
2015-05-25วันสิ่งแวดล้อมโลก "World Environment Day" 5 มิถุนายน
2015-05-18APFSD และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นางคพงษ์