รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-07-10กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และทำครัว-ทำสวนรักษ์โลก
2017-07-03"การเดินทางขยะ และเสื้อผ้า" ร่วมสร้างวิถีเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
2017-06-26บ้านที่น่าอยู่ เมืองที่ยั่งยืน และพลังความสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
2017-06-19เสียงของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
2017-06-12"มิถุนายน" เดือนแห่งการรักษ์สิ่งแวดล้อม
2017-06-05วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560/ Connecting People to the Nature
2017-05-29การประชุม ESCAP และพลังงานที่ยั่งยืน
2017-05-22ถอดบทเรียน "วิกฤตเกรทแบริเออร์รีฟ"
2017-05-15ขยะอาหาร