รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-06-12"มิถุนายน" เดือนแห่งการรักษ์สิ่งแวดล้อม
2017-06-05วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560/ Connecting People to the Nature
2017-05-29การประชุม ESCAP และพลังงานที่ยั่งยืน
2017-05-22ถอดบทเรียน "วิกฤตเกรทแบริเออร์รีฟ"
2017-05-15ขยะอาหาร
2017-05-08ปัญหาขยะทะเลในประเทศไทยปัจจุบันและในอนาคต
2017-04-24ตลาดสีเขียว/ วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน
2017-04-17ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน