รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-08-29สหรัฐฯ ยืนยันช่วยอียิปต์/ สถานการณ์ในซีเรีย/ ผู้นำ UN ประนามอัสซาตใช้อาวุธเคมี ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-28โรฮิงญากับปัญหาที่เกิดขึ้น/ แอฟริกาใต้กับการเยือนของรองนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-27การให้ความช่วยเหลือทางสาธารณสุขของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน/ ภาพรวมเศรษฐกิจจีน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-26สัมภาษณ์เยาวชน ผู้แทนไทยไปการประชุมทั่วไปสหประชาชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-23โครงการมิตรภาพลุ่มแม่น้ำโขง/ เตือนภัยโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น/ กองทัพซีเรียใช้อาวุธเคมี ดำเนินรายากรโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-22เกาหลีใต้+สหรัฐ ซ้อมรบใหญ่/ นายกรัฐมนตรีเยือนทาจิ+ปากีสถาน/ โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ สารรั่ว ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-21สถานะล่าสุดของการอพยพนักศึกษาไทยจากอียิปต์/ การจัดการกับภัยทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออก/ การเยือนทาจิกสถาน-ปากีสถาน ของนายกรัฐมนตรี/ คุณรู้จักทาจิกสถานและปากีสถานแต่ไหน? ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-20สถานการณ์ในอียิปต์/ ตักบาตรไทย-ลาว/ สหรัฐห้ามนำเข้าหยกจากเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-19สถานการณ์ในอียิปต์/ โครงการสร้างสะพานในบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา