รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2020-11-25ทิศทางเศรษฐกิจอินเดียหลังยุคโควิด 19
2020-11-23วิธีดับเครียดในยุคดิจิทัล
2020-11-20ภาคเอกชนไทย ร่วมพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน
2020-11-19กรมการจัดหางานเตือนรับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตมีทั้งโทษจำ-ปรับ
2020-11-17ความท้าทายในงานโฆษณากระทรวงกับการทูตไทยในเวียดนาม
2020-11-16ประวัติโจ ไบเด็น กับวิธีการเลือกตั้งในสหรัฐฯ
2020-11-12พายุเอตาว อีสานและตะวันออกระวังฝนตกหนัก
2020-11-10เศรษฐกิจอินเตอร์เน็ตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้จะเกิดปรากฎการณ์บูมหลังการระบาด COVID-19
2020-11-09สัมภาษณ์ นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์ นปร. ปี 2563