รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-06-05ASEAN-related activities : impact of automation
2017-05-29The Belt and Road Forum, the new silk Route
2017-05-22Application by other countries of SEP
2017-05-15ASEAN meeting
2017-05-08France's Presidential Election
2017-05-01
2017-04-24Street Food
2017-04-17Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (2)
2017-04-10Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (1)