รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2015-10-1240th Anniversary of ASEAN-New Zealand relations/ Thai corner ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-10-05Thailand ACD Chairmanship/ Consular Call Center/ METV/ Acetaminophen ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-09-28super cluster' incentives , doom stay seed vault haze from Indonesia
2015-09-2150th Anniversary of Thailand & Singapore relation/ Bangkok Street Food ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-09-14Current Affairs ดำเนินรายการโดยคุณกัญญารัตน์ เวชชาชีวะ
2015-09-07ASEAN Flags/ MFA ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-08-31Narcolepsy' smart drug' , Minister and Ministry of Foreign affairs
2015-08-24Rachaprasong explosion/ ASEAN & flag/ Humblebrag ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-08-17Mother's Day activities/ SEZs/ Bilingual/ Humble brag ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ