รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2016-02-29G77 Roundtable, Meeting FM Thailand & Cambodia, Food ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-02-22UN Peacekeeping, PFA, language-barrier ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-02-15Interview : Thai/ NZ Language and Cultural Students Exchange Programme ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-02-08Australian Thai Youth Ambassadors Program/ Young Australians of the tear ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-02-01Thailand's Trafficking in Persons Report 2015/ LukThep dolls ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-01-25Thailand Progress in JUN Fishing , Dying profusion in India
2016-01-18Statement of FM (G77)/ Relationship deal breakers ดำเนินรายการโดยวีนัส อัศวภูมิ
2016-01-11Thailand heightens law enforcement to combat IUU fishing and illegal labour practices in overseas fishing activities ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-01-04Trend B.E. 2559 (Thailand)