รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2016-10-31The Passing of King Bhumipol , Jack Ma(1) Presented By Venus.
2016-10-17 The passing of HM King Bhumibol Adulydaj/ 21st AEMM ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-102nd ACD Summit/ UN ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-032nd ACD Summit ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-19Press Releases/ Love as an Evolutionary Adaptation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-12Highlights of ASEAN Summits ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-29Around Asia/ Thailand update/ Productive hours ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-22Diplomatic HIstory of Thailand, Meeting of Honorary Consuls of African countries to Thailand, the 5th MFA CEO Forum
2016-08-15Explosions in Southern Thailand/ Olympics/ Prime Minister selection ดำเนินรายการโดยตุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล