รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2016-08-15Explosions in Southern Thailand/ Olympics/ Prime Minister selection ดำเนินรายการโดยตุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-08-09Constitution Reference/ ASEAN Day/ Olympics ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-01Bilateral Meeting between FM of Thailand & China/ seminar on Innovation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-18ASEAN & South China Sea ruling ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-11official visit of PM of Lao PDR/ Candle Festival ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-04Joint - Statemant Thai-India 3 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-27Joint - Statemant Thai-India 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-20MFA co-hosted Iftar Dinner/ Thailand Re-elected to UN ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-13Orlando Mass Shooting/ Economics in ASIA ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล