รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2015-12-14Bike For Dad/ Visit of PM of Cambodia/ Tiredness ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-12-07EU courtesy call on FM, Syria Issue, progress on combating Human Trafficking in Thailand
2015-11-30Bike for Dad/ G77/ Smog in China ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-11-23Shortage of labour in Japan/ News is bad for you ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-11-16News can be bad for you/ Tips on how to reduce stress ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-11-09China abandoned its one-child policy/ Singapore's three-child policy ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-11-02EU's yellow card/ Weight loss series ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-10-26Bike for Dad/ Official Visit of the President of Sri Lanka ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-10-19myanmar overseas election/ North Korea ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ