รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2016-05-09Mahidol Success in two-step sterilisation of mosquitoes/ Smart Nation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-05-02Japanese FM's visit/ Interconnected and Safer ASEAN ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-04-25ข่าวช่วยเหลือแผ่นดินไหว/ ประชาสัมพันธ์ วงโยธวาทิตของมงฟอร์ตและร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-04-18Earthquake in Japan/ Tip on how to conserve water/ Pracharath Raksamakkee Company ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-04-11Panama Papers ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-04-04Final Constitution Draft/ Nuclear Industry Summit Award ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-03-28ข่าวเรื่องก่อการร้ายในบรัสเซล/ ภัยแล้ง ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-03-21Some Afghan Migrants return home, Price Control of drinking water in Thailand
2016-03-14Some Afghan migrants home/ Price control of drinking water in Thailand ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ