รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-11-20Thai Constitution, Prince Mahidol Award
2017-11-13ASEAN Summit
2017-11-06Typhoon in Vietnam/ Trump's Asia Visit
2017-10-30SEP for SDGs : 17 Partnership for the Goals
2017-10-23HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development (4)
2017-10-16HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development (3)
2017-10-09HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development (2)
2017-10-02HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development
2017-09-2525092560