รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-05-07Happy Family Radio, ACMECS, Royal Wedding
2018-04-30Rally in Chiang Mai/ Prince Mahidol Award/ Songkran @ MFA
2018-04-23After Songkran/ Songkran Death Toll/ Queen Elizabeth 92nd BD
2018-04-16Songkran/ CSEP/ NBTC
2018-04-09Songkran Festival/ Thai traditional dress a boom in the country
2018-04-02WG on BHR/ Migrant labours registration
2018-03-26ACMECS + 20th Anniversary Radio Saranrom
2018-03-19"Saranrom Radio 20th" Anniversary / Cultural show 2018 in London
2018-03-12IUU + Demonstration Boat Inauguration