รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-02-19IUU/ HR/ National agenda announcement event
2018-02-12Thailand to host 5th Green Mekhong Forum
2018-02-05Thailand Disputes Remark by UN Special Envoy on HR in Myanmar
2018-01-29Cobra Gold military exercise due in Eastern Thailand in February
2018-01-22รัฐมนตรี เยือนบรูไน / นายกฯและรมว.เยือนอินเดียสำหรับ Asean-India Relations
2018-01-15Official visit of Foreign Ministry to Brunei
2018-01-082nd Mekong-Lanchang Leader Meeting
2018-01-01Zimbubwean Family at Bangkok Airport
2017-12-25News on Christmas Day