รายการ



สิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2016-08-29Around Asia/ Thailand update/ Productive hours ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-22Diplomatic HIstory of Thailand, Meeting of Honorary Consuls of African countries to Thailand, the 5th MFA CEO Forum
2016-08-15Explosions in Southern Thailand/ Olympics/ Prime Minister selection ดำเนินรายการโดยตุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-08-09Constitution Reference/ ASEAN Day/ Olympics ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-01Bilateral Meeting between FM of Thailand & China/ seminar on Innovation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-18ASEAN & South China Sea ruling ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-11official visit of PM of Lao PDR/ Candle Festival ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-04Joint - Statemant Thai-India 3 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-27Joint - Statemant Thai-India 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ