รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2016-04-18Earthquake in Japan/ Tip on how to conserve water/ Pracharath Raksamakkee Company ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-04-11Panama Papers ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-04-04Final Constitution Draft/ Nuclear Industry Summit Award ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-03-28ข่าวเรื่องก่อการร้ายในบรัสเซล/ ภัยแล้ง ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-03-21Some Afghan Migrants return home, Price Control of drinking water in Thailand
2016-03-14Some Afghan migrants home/ Price control of drinking water in Thailand ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-03-07H.E.Dr.Thanat Khorman, Thailand & the UN, News from Laos& Myanmar ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-02-29G77 Roundtable, Meeting FM Thailand & Cambodia, Food ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-02-22UN Peacekeeping, PFA, language-barrier ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ