รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2019-02-11Top New Year Spot for Chinese / Thai Silk in Spain
2019-02-04Icon Siam : New Water Attraction/ Top World's Sweet Corn
2019-01-28King Power Won Best Duty Free 2018/ The Great Chinese New Year 2019
2019-01-21Mastercard GDCI 2018/ Thailand Tourism Festival 2019
2019-01-14Thailand won 1st prize at Snow Sculpture Contest 2019
2019-01-07App for New Year Celebrations/ Tham Luang update
2018-12-31-Praying to Usher the New Year -EU Union Film Festival 2018
2018-12-24- Chrismas Light BKK - PLT to launch E-Driving License
2018-12-171000 bath wan an award