รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-06-04World Cup 2018/ Human Trafficing
2018-05-28Visakha Bucha Day
2018-05-21Royal Wedding/ News of US Embassy in Jerusalem
2018-05-14Poll in KL/ 32nd ASEAN Summit/ Royal Wedding
2018-05-07Happy Family Radio, ACMECS, Royal Wedding
2018-04-30Rally in Chiang Mai/ Prince Mahidol Award/ Songkran @ MFA
2018-04-23After Songkran/ Songkran Death Toll/ Queen Elizabeth 92nd BD
2018-04-16Songkran/ CSEP/ NBTC
2018-04-09Songkran Festival/ Thai traditional dress a boom in the country