รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-01-082nd Mekong-Lanchang Leader Meeting
2018-01-01Zimbubwean Family at Bangkok Airport
2017-12-25News on Christmas Day
2017-12-18 Government Satisfaction Rating
2017-12-11Lancang-Mekong Meeting
2017-12-04Flood in Southern Thailand / The New Cabinet
2017-11-27Cabinet Reshuffle
2017-11-20Thai Constitution, Prince Mahidol Award
2017-11-13ASEAN Summit