รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-12-1050 World's Best Desserts/ Miss Universe 2018/Thai F 1 Race in 64 years
2018-11-26ASEAN Logo 2019/ PM to visit Germany
2018-11-19APEC Summit Ends/ Madam Secretary
2018-11-12Abhisit remain Democrat Party Leader
2018-11-05- Leicester City President Funeral - Malaysia PM Visited Thailand
2018-10-22Wild Boars in USA / VP Panama visits Thailand
2018-10-15Ministry's Updates / India Wellness Haven
2018-10-08Wat Sai Bell
2018-10-01-Indonesia Quake updates -DMK incident