รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-10-30SEP for SDGs : 17 Partnership for the Goals
2017-10-23HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development (4)
2017-10-16HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development (3)
2017-10-09HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development (2)
2017-10-02HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development
2017-09-2525092560
2017-09-18Aging population in Asia
2017-09-11The 9th BRICS summit / update on combat against IUU
2017-09-0413th CSEP & Khon Performance in Australia