รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2018-05-14Poll in KL/ 32nd ASEAN Summit/ Royal Wedding
2018-05-07Happy Family Radio, ACMECS, Royal Wedding
2018-04-30Rally in Chiang Mai/ Prince Mahidol Award/ Songkran @ MFA
2018-04-23After Songkran/ Songkran Death Toll/ Queen Elizabeth 92nd BD
2018-04-16Songkran/ CSEP/ NBTC
2018-04-09Songkran Festival/ Thai traditional dress a boom in the country
2018-04-02WG on BHR/ Migrant labours registration
2018-03-26ACMECS + 20th Anniversary Radio Saranrom
2018-03-19"Saranrom Radio 20th" Anniversary / Cultural show 2018 in London