รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2016-07-11official visit of PM of Lao PDR/ Candle Festival ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-04Joint - Statemant Thai-India 3 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-27Joint - Statemant Thai-India 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-20MFA co-hosted Iftar Dinner/ Thailand Re-elected to UN ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-13Orlando Mass Shooting/ Economics in ASIA ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-06-06Education & MFA ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-05-30Drought constitutions and green energy ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-05-23aSEAN +3 to a val financial crisis/ Environment in France ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-05-16FAO Agreement on Port State Measures/ Singapore Smart ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ