รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-01-23The Sufficiency Economic Philosophy in the 2030 agenda for sustainable development
2017-01-09Thailand to fight statelessness ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-26mobile agri unltural clinic ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-19King Rama X 24th AELM
2016-12-12King Bhumibol Adulyadej (Music/ Rain Making) ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-05History of Diplomacy of Thailand ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-28Thailand's International / climate change ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส
2016-11-21The Prime Mahidol Award/ APEC ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-07King Bhumibol / Jack Ma (2) ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ