รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2016-06-20MFA co-hosted Iftar Dinner/ Thailand Re-elected to UN ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-06-13Orlando Mass Shooting/ Economics in ASIA ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-06-06Education & MFA ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-05-30Drought constitutions and green energy ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-05-23aSEAN +3 to a val financial crisis/ Environment in France ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-05-16FAO Agreement on Port State Measures/ Singapore Smart ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-05-09Mahidol Success in two-step sterilisation of mosquitoes/ Smart Nation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-05-02Japanese FM's visit/ Interconnected and Safer ASEAN ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-04-25ข่าวช่วยเหลือแผ่นดินไหว/ ประชาสัมพันธ์ วงโยธวาทิตของมงฟอร์ตและร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล