รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2017-07-10Interview of Thai American Friendship Project Volunteers
2017-07-03Thailand & the World/ Thailand 4.0 in ASEAN content
2017-06-26Cooperation with ASEAN, Cybersecurity
2017-06-19120 Years of Thai-Russian Diplomatic Relations
2017-06-12Qatar row events by the MFA
2017-06-05ASEAN-related activities : impact of automation
2017-05-29The Belt and Road Forum, the new silk Route
2017-05-22Application by other countries of SEP
2017-05-15ASEAN meeting