รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2019-09-16News Update / World News
2019-09-02Storm update / Thailand updates
2019-08-19TAT in india
2019-08-12Mother's Day / Tech update
2019-08-0552nd AMM/PMC / News Updates
2019-07-22Free MRT Ride / Khao San Road
2019-07-08The Lion King / SACICT Fair 2019
2019-06-17Propak Asia 2019
2019-06-10Hua Hin - Chiang Mai Top 10 For Retirees Thailand Post to Upgrade Services