รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-09-0413th CSEP & Khon Performance in Australia
2017-08-28Official Visit of PM of Vietnam
2017-08-21Interview : Youth Program for Thai Community in Victoria
2017-08-14Unregistered Migrant workers ™.6 card
2017-08-07ASEAN, CLMVT, Joint Declaration on Safe Migration
2017-07-31Interview : The 9th Thai-Vietnamese Youth Exchange Project
2017-07-17สัมภาษณ์เยาวชนไทยในเขตมิดเวสต์
2017-07-10Interview of Thai American Friendship Project Volunteers
2017-07-03Thailand & the World/ Thailand 4.0 in ASEAN content