รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-07-09- Mupa Team Rescue Mission - World Cup 2018
2018-07-02Exclusive with 2018 Participants
2018-06-25Exclusive interview with IOEP from Singapore
2018-06-18ACMECS
2018-06-11Trending World News/ ACMECS
2018-06-04World Cup 2018/ Human Trafficing
2018-05-28Visakha Bucha Day
2018-05-21Royal Wedding/ News of US Embassy in Jerusalem
2018-05-14Poll in KL/ 32nd ASEAN Summit/ Royal Wedding