รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2016-11-28Thailand's International / climate change ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส
2016-11-21The Prime Mahidol Award/ APEC ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-07King Bhumibol / Jack Ma (2) ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-31The Passing of King Bhumipol , Jack Ma(1) Presented By Venus.
2016-10-17 The passing of HM King Bhumibol Adulydaj/ 21st AEMM ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-102nd ACD Summit/ UN ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-032nd ACD Summit ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-19Press Releases/ Love as an Evolutionary Adaptation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-12Highlights of ASEAN Summits ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ