รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-05-15ASEAN meeting
2017-05-08France's Presidential Election
2017-05-01
2017-04-24Street Food
2017-04-17Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (2)
2017-04-10Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (1)
2017-03-20Best Countries Ranking
2017-03-13South-South Inaction , Universal Income
2017-03-06Statement by Deputy Minister of Foreign Affairs