รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-04-17Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (2)
2017-04-10Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (1)
2017-03-20Best Countries Ranking
2017-03-13South-South Inaction , Universal Income
2017-03-06Statement by Deputy Minister of Foreign Affairs
2017-02-27Press releases on Dhammakaya Temple/ Thailand TIP report 2016
2017-02-20HRH princess mahidol appointed as UNODC Goodwill Ambassador ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-02-13Interview of Thailand-NZ Language and Cultural Students Exchange Programme ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-01-30Handover Ceremony of the Chairmanship of the Group77 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ