รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2016-10-032nd ACD Summit ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-19Press Releases/ Love as an Evolutionary Adaptation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-12Highlights of ASEAN Summits ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-29Around Asia/ Thailand update/ Productive hours ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-22Diplomatic HIstory of Thailand, Meeting of Honorary Consuls of African countries to Thailand, the 5th MFA CEO Forum
2016-08-15Explosions in Southern Thailand/ Olympics/ Prime Minister selection ดำเนินรายการโดยตุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-08-09Constitution Reference/ ASEAN Day/ Olympics ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-01Bilateral Meeting between FM of Thailand & China/ seminar on Innovation ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-07-18ASEAN & South China Sea ruling ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ