รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2018-07-16Tham Luang Cave Rescur World Cup 2018
2018-07-09- Mupa Team Rescue Mission - World Cup 2018
2018-07-02Exclusive with 2018 Participants
2018-06-25Exclusive interview with IOEP from Singapore
2018-06-18ACMECS
2018-06-11Trending World News/ ACMECS
2018-06-04World Cup 2018/ Human Trafficing
2018-05-28Visakha Bucha Day
2018-05-21Royal Wedding/ News of US Embassy in Jerusalem