รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2019-05-06Bangkok Top Destination
2019-04-22Cultural Roadshow in kuwait , UAE , Bahrain / 8th Flowers Fest in Rayong
2019-04-0847th National Book Fair / Thai Film Fest in Indonesia
2019-04-01Special Interview : Director of HKETO
2019-03-25Tribhum / Before Songkran
2019-03-18Thailand's First Wildlife overpass
2019-03-11Krabi naga Fest 2019 / ASEAN Food Fest 2019
2019-02-25Spacial Inteview
2019-02-1824th TITF / Jackfruit / Seed Film Wrap