รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2019-01-28King Power Won Best Duty Free 2018/ The Great Chinese New Year 2019
2019-01-21Mastercard GDCI 2018/ Thailand Tourism Festival 2019
2019-01-14Thailand won 1st prize at Snow Sculpture Contest 2019
2019-01-07App for New Year Celebrations/ Tham Luang update
2018-12-31-Praying to Usher the New Year -EU Union Film Festival 2018
2018-12-24- Chrismas Light BKK - PLT to launch E-Driving License
2018-12-171000 bath wan an award
2018-12-1050 World's Best Desserts/ Miss Universe 2018/Thai F 1 Race in 64 years
2018-11-26ASEAN Logo 2019/ PM to visit Germany