รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-10-15Ministry's Updates / India Wellness Haven
2018-10-08Wat Sai Bell
2018-10-01-Indonesia Quake updates -DMK incident
2018-09-10UN Climale Change Conference / Feast Far Wild Bears
2018-09-03PM ease restriction political parties / Asian games 2018 updates
2018-08-27Asian Game 2018
2018-08-20The Passing of Mr.Kofi Annan/7th Thai Youth Initiative against Drugs 2018
2018-08-13Special Interview with MFA's Scholarship Winner
2018-08-06Special Interview with guest from sri lanka