รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2017-05-08France's Presidential Election
2017-05-01
2017-04-24Street Food
2017-04-17Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (2)
2017-04-10Interview of delegates from Africa 2017 Diplomatic Training in International Affairs (1)
2017-03-20Best Countries Ranking
2017-03-13South-South Inaction , Universal Income
2017-03-06Statement by Deputy Minister of Foreign Affairs
2017-02-27Press releases on Dhammakaya Temple/ Thailand TIP report 2016