รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2017-09-18Aging population in Asia
2017-09-11The 9th BRICS summit / update on combat against IUU
2017-09-0413th CSEP & Khon Performance in Australia
2017-08-28Official Visit of PM of Vietnam
2017-08-21Interview : Youth Program for Thai Community in Victoria
2017-08-14Unregistered Migrant workers ™.6 card
2017-08-07ASEAN, CLMVT, Joint Declaration on Safe Migration
2017-07-31Interview : The 9th Thai-Vietnamese Youth Exchange Project
2017-07-17สัมภาษณ์เยาวชนไทยในเขตมิดเวสต์