รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-12-18 Government Satisfaction Rating
2017-12-11Lancang-Mekong Meeting
2017-12-04Flood in Southern Thailand / The New Cabinet
2017-11-27Cabinet Reshuffle
2017-11-20Thai Constitution, Prince Mahidol Award
2017-11-13ASEAN Summit
2017-11-06Typhoon in Vietnam/ Trump's Asia Visit
2017-10-30SEP for SDGs : 17 Partnership for the Goals
2017-10-23HRH princess maha chakri sirindhorn on HM Bhumibol Adulyadej's Guiding Principles for National Development (4)