รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-09-10UN Climale Change Conference / Feast Far Wild Bears
2018-09-03PM ease restriction political parties / Asian games 2018 updates
2018-08-27Asian Game 2018
2018-08-20The Passing of Mr.Kofi Annan/7th Thai Youth Initiative against Drugs 2018
2018-08-13Special Interview with MFA's Scholarship Winner
2018-08-06Special Interview with guest from sri lanka
2018-07-30- World updates - Moo Pa updates
2018-07-23- Wild Boars Return Home
2018-07-16Tham Luang Cave Rescur World Cup 2018