รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2017-08-07ASEAN, CLMVT, Joint Declaration on Safe Migration
2017-07-31Interview : The 9th Thai-Vietnamese Youth Exchange Project
2017-07-17สัมภาษณ์เยาวชนไทยในเขตมิดเวสต์
2017-07-10Interview of Thai American Friendship Project Volunteers
2017-07-03Thailand & the World/ Thailand 4.0 in ASEAN content
2017-06-26Cooperation with ASEAN, Cybersecurity
2017-06-19120 Years of Thai-Russian Diplomatic Relations
2017-06-12Qatar row events by the MFA
2017-06-05ASEAN-related activities : impact of automation