รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2015-02-26หูอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-02-19มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-02-05เบาหวานเข้าตา/ กระบังลมหย่อน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-01-29สิว, น้ำตาล ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-01-22โรคเรื่อน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-01-08การมีประจำเดือนผิดปกติ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-01-01ความสุขปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2014-12-25ตรวจสุขภาพประจำปี ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2014-12-18กล้ามเนื้ออ่อนแรง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร