รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2016-02-04ไวรัสซิกา ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-01-28ความเชื่อ (ตุ๊กตาเทพ) ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-01-21การบริจาคอวัยวะ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-01-14กระดูกสันหลัง ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-12-31ภาวะหมกมุ่น Social Media
2015-12-24ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
2015-12-10วันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-12-03วันเอดส์โลก ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-11-26โรคไมเกรน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร