รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2015-11-19โรคถุงลมโป่งพอง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-11-05วันเบาหวานโลก ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-10-29วันล้างมือโลก และการจัดการกับความเรียด ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-10-22สุขภาพจิตโลก ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-10-08เข่าเสื่อมในวัยผู้สูงอายุ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-09-24วันหัวใจโลก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-09-17โรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-09-10บทสรุปตัวอย่างการบำบัด/สาเหตุการฆ่าตัวตายในวันป้องกันการฆ่าตัวตาย 10 ก.ย. ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-09-0310 ก.ย. วันป้องกันการฆ่าตัวตายของโลก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร