รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2014-06-26โรคจอประสาทตาเสื่อม ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-06-19แพ้ยา ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-06-12โรคเกาต์ ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-06-05โรคโจเกรน ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-05-29โรคโปโพล่าร์ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-05-08ภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-04-24โรคช้ำรั่ว/ โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย
2014-03-27ร้อนในทำยังไงดี วิธีแก้ร้อนในในช่องปาก ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-03-2010 โรคประหลาด ที่ไม่น่าเป็นที่สุดในโลก/ 7 อาการกลัวแปลกๆ ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย