รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2014-10-02ความบกพร่องในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-09-25ความผิดปกติในการกิน ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-09-18Rich Mania/ ชิคุณกุนยา ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-09-11พยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิตัวตืด ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-08-28การป้องกันการเกิดโรค ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-08-21มะเร็วเม็ดเลือกขาว ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ปราการ ถมยางกูร
2014-08-14คอนเทคแลนส์ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ปราการ ถมยางกูร
2014-08-07อีโบลา ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร