รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2016-05-05โรคโจเกรน ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-28จิตวิทยาผู้ทำทารุณกรรม ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-04-21ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในเกาหลี ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-14วันสงกรานต์ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-07วัณโรค ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-03-31โรคลมแดด ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-03-24ความสุขสากล ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-03-17รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2016-03-10กระดูกสันหลังเสื่อม ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร