รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2017-01-05ความสุขปีใหม่ 2560 ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-12-29ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-12-22โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว ดำเนินรายการโดยคุณหมอ ผศ.ดร.นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2016-12-08โรคเบาหวาน ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-12-01วันเอดส์โลก ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-11-24ความโกรธ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-11-17พระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับ ทันตกรรม ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-11-03วันอัมพาตโลก ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-10-27พระราชกรณียกิจที่ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร