รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2014-03-13ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-06โรคพิษสุนัขบ้า/ ตากับใบหน้ากระตุก สัญญาณเตือนสุขภาพ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัคน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-02-27ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-01-09ตับอ่อนอักเสบ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2014-01-02โรคอัมพาตเบลล์ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-12-26โรคปอดบวม ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-12-19วันโลกต้านเอดส์ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-12-05ดูแลพ่อในวันพ่อ ดำเนินรายการโดยคุณ น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-11-28แพนิก โฟเซีย ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร