รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2013-06-27บริจาคโลหิต ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-06-20โรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-06-13โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-06-06โรคลมชัก ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-05-30โรคซึมเศร้าและความสุข ดำเนินรายการโดยคุณ น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-05-23โรควัยทอง/ ชอคโกแลตซีส ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-05-16โรคกระเพราะปัสสาวะอักเสบ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-05-09โรคถุงลมโป่งพอง ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-05-02โรคหืด ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร