รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2016-07-28โรคหลอดเลือดในสมอง ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-07-21โรคแพนิก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-07-14โรค SLE ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-06-02สุขภาพจิตผู้ต้องขัง ดำเนินรายการ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-05-26ความดันโลหิตสูง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-05-19หัวใจขาดเลือด ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-05-05โรคโจเกรน ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-28จิตวิทยาผู้ทำทารุณกรรม ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-04-21ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในเกาหลี ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร