รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2014-12-11มะเร็งผิวหนัง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2014-12-04ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2014-11-27ไวรัสโรต้า/ โรคไทฟอยด์ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2014-11-20ปากแหว่ง เพดานโหว่ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-11-06ความเครียด ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-10-30โรคอาหารเป็นพิษ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-10-23โรคกลาก โรคเกลื้อน ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-10-16การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2014-10-09การคุมกำเนิด ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร