รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2015-08-20การใช้ชีวิตหลังเกิดเหตุการณ์ร้าย ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-08-13ปอดอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-08-06ป้องกันการฆ่าตัวตาย ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-07-30โรคที่ตามมากับฝน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-07-23โรคเมอร์ส ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-06-11ครรภ์ไข่ปลาอุก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-06-04อัมพฤต อัมภาต ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-05-28วันงดสูบบุหรี่โลก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-05-21ปลอกประสาทอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร