รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2015-04-02ตาปลา ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-03-26ตากุ้งยิง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-03-12สมองตาย ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-03-05โรคด่างขาว ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-02-26หูอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-02-19มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-02-05เบาหวานเข้าตา/ กระบังลมหย่อน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-01-29สิว, น้ำตาล ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-01-22โรคเรื่อน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร