รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2017-05-25เลิกบุหรี่กันเถอะ
2017-05-188 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
2017-05-11โลหิตจาก ธาลัสซีเมีย
2017-04-27พลวัตรทางจิตของผู้ปกครองฆ่าลูกและฆ่าตัวตาย
2017-04-20ไรดำแดง/ ปวดศรีษะ
2017-04-13ชื่นชม วันสงกรานต์
2017-04-06ผุ้สูงอายุ
2017-03-30วัณโรค/ ไอเรื้อรัง
2017-03-23โรครองช้ำ