รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2013-11-21สมองบวม ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-11-14กะดูกสันหลังเสื่อม ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการถมยางกูร
2013-11-07โรคฝีคันฑสูตร ดำเนินรายการโดย น.พ.ปราการ ถมยางกูร
2013-10-31โรคลมชัก ดำเนินรายการโดยน.พ.ปราการ ถมยางกูร
2013-10-24มะเร็งลำไส้ใหญ่ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-10-10หูน้ำหนวก ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-10-03อาการก่อนมีประจำเดือน/ ปัสสาวะเล็ด ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-09-26โรคภูมิแพ้ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-09-19โรคตาแห้ง ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร