รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2017-03-16อาการหายใจเร็ว กับความเครียด
2017-03-02แผลกดทับ ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2017-02-23ทวารเทียมทางช่องท้อง รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-16ดูแลการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2017-02-09รักให้หัวใจแข็งแรง ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2017-02-02โรคที่เกิดจากห้องแอร์ ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ทิมมานพ
2017-01-26โรคกระเพาะปัสวะอักเสบ , ท้องเสียจากโนโรไวรัส
2017-01-19ไทรอยด์ฮอร์โมน ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2017-01-12ประโยชน์และโทษของไก่ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร