รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2016-10-20พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-10-13โรคที่มากับน้ำท่วม ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-10-06วันสุขภาพจิตโลก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-09-29วันผู้สูงอายุวัยเกษียณ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-09-22การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-09-15รักษาตัวให้พ้นจากความเศร้า ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-09-0819 สัญญาณอาการไทรอยด์
2016-08-18ตาขี้เกียจ/ ตาบอดสี/ ตาบอดกลางคืน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-08-11โปเกมอน