รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2016-09-29วันผู้สูงอายุวัยเกษียณ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-09-22การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-09-15รักษาตัวให้พ้นจากความเศร้า ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-09-0819 สัญญาณอาการไทรอยด์
2016-08-18ตาขี้เกียจ/ ตาบอดสี/ ตาบอดกลางคืน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-08-11โปเกมอน
2016-07-28โรคหลอดเลือดในสมอง ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-07-21โรคแพนิก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-07-14โรค SLE ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร