รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2013-04-25โรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-04-18ไขมันในเลือด ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-04-11โรคนิ่วในกระเพราะปัสสาวะ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-03-28โรคลำไส้แปรปรวน ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-02-14โรคนอนไม่หลับ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-02-07โรคหลอดลมอักเสบ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-01-31โรคไส้เลื่อน ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-01-24โรคอัลไซเมอร์ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-01-10โรคพาร์กินสัน ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร