รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2018-07-26การดูแลตนเองเมื่อเป็นมะเร็วเต้นม/ วิธีการรักษามะเร็งเต้านม
2018-07-19โรคตาขี้เกียจ / การดูแลรักษาดวงตา
2018-07-12การเตรียมตัวในการวิ่งมาราธอน
2018-05-03โรคข้อกระดูกและภูมิแพ้ในผู้สูงอายุ
2018-04-26ลำไส้อุดตัน
2018-04-12น้ำกับร่างกาย
2018-04-05ช่วยกันหยุดยั้งวัณโรค
2018-03-22การฆ่าตัวตาย/ตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย
2018-03-15โรคที่มากับสัตว์/ พิษสุนัขบ้า