รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2019-11-14วันผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจาการฆ่าตัวตายนานาชาติ
2019-11-07อาการ SBS (โรคตึกเป็นพิษ) ภัยแอบแฝง ก่อโรคร้ายแรงในวัยทำงาน
2019-10-10วันล้างมือโลก / การล้างมือสำคัญอย่างไร
2019-10-03หากโดนสุนัขกัดต้องทำอย่างไร / โรคพิษสุนัขบ้า
2019-09-05ป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น วัยเรียน
2019-08-08โรคสมองเสื่อม
2019-08-01โรคภูมิแพ้ และการดูแลรักษา
2019-06-27ทำอย่างไรเมื่ออีกฝ่ายนึงเงียบ
2019-06-13การตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล