รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2018-10-25โรคกระดูกพรุน และ วิธีการดูแลรักษากระดูกให้แข็งแรง
2018-09-27
2018-09-20
2018-09-13
2018-09-06
2018-08-30โรคที่มากับน้ำท่วม
2018-07-26การดูแลตนเองเมื่อเป็นมะเร็วเต้นม/ วิธีการรักษามะเร็งเต้านม
2018-07-19โรคตาขี้เกียจ / การดูแลรักษาดวงตา
2018-07-12การเตรียมตัวในการวิ่งมาราธอน