รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2017-08-17ดูแลจิตใจหลังอุทกภัย
2017-08-10สุขภาพแรงงานไทย ในประเทศบรูไน
2017-08-03การล้อเลียนกับการทำร้ายตนเอง
2017-07-27การพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
2017-07-13โรคที่เกิดจากยุง
2017-06-29ยาเสพติด
2017-05-25เลิกบุหรี่กันเถอะ
2017-05-188 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
2017-05-11โลหิตจาก ธาลัสซีเมีย