รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2013-07-08Egypt/ Plane Crash in San Francisco/ US-EU/ Thailand's Rice Exports to Africa ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-07-01Obama's visit to Africa/ Domestic Politics : Reshuffle and Rice Pledging Scheme/ Myanmar's Domestic Production Capacity ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-06-24Care for Muslim Thai/ Cyber Security Thailand/ Thai Water Management ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-06-17TURKEY/ AFRICA RISING/ Thailand's Proactive Foreign Policy ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-06-03US-SEA relations ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-05-20Africa Day 2013/ Water Summit/ Syria interview Assad ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-04-22Oral hearing at the International Court of Justice on the Phra Viharn Temple and the vicinity area/ Thai African Initiatives/ US Boston Marathon Bomber/ Fresh Thai Economic News
2013-04-01Rise of the Baht, New Frontier for Thailand's Economic Conditions/ Arms Trade Treaty, the end of the final conference/ North Korea ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์