รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2013-10-14Chinese PM Official Visit to Thailand/ Global inequality ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-10-07ASEAN - China ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-09-23Kenya standoff/ Phone on planes ดำเนินรายการโดยคุฯนวิน จิราพันธุ์
2013-09-16UN-ASEAN ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-09-02Egypt Evacuation/ Syria/ Evolution ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-08-12MDC/ Muslims in Thailand ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-08-05Thailand Economic Outlook/ Political Debate ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-07-29PM' Trip to Africa/ Cambudia ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์