รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2014-04-21News Update ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-03-31HAITI ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-24เครื่องบิน MH370 ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-17เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-10BIMSTEC ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-03อินโดนิเซีย และทะเลจีนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-01-13ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2014-01-06High-intensity work out/ Optimism of changing landscape in the Middle East ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-12-30What happened in 2013?/ Nuts as a weight loss Aid ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์