รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-05-19ธรณีพิบัติภัย ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย
2014-05-1210 วิธีลดภาวะโลกร้อน & กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่สนใจ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโต้
2014-04-28ผลิกโฉมอุตสาหกรรมพลังงาน/ รีไซเคลิกยางรถยนต์เก่า/ ซุปเปอร์สตาร์ส่งสารคดีสู้วิกฤตโลกร้อน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-04-21เขาใหญ่เสี่ยงถูกถอดเป็นมรดกโลก/ เมืองในฝัน ซีโร-คาร์บอน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-31หมดยุคเชื้อเพลิงฟอสซิล/ เมืองจักรยาน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-17รถไฟฟ้าไม่แก้วิกฤตโลกร้อน/ มลพิษเป็นภัยที่ละเลยไม่ได้ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-10กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-03หลกาวิธีรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี