รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-09-01การจัดสวนขวดแก้ว/ พื้นที่สีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-08-25สีเขียวกับสุขภาพจิต และพื้นที่สีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-08-18การเปลี่ยนแปลงขยะเป็นน้ำมันดีเซลและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-08-11การรีไซเคิลตู้แช่เย็นที่ญี่ปุ่น/ กองทัพสีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-07-28Clean Technology และ 10 อุจสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-07-21พายุใต้ฝุ่นรามสูตร โครงการปั่นจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-07-14เกษตรอินทรีย์กับโอกาสของประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-07-07การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวอย่างการจัดการขนส่งที่ยั่งยืนในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้ และคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-30ภัยพิบัติและการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้