รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-12-01คู่มือรับสถานการณ์ "น้ำท่วม" ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-11-24การปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-11-10อนุสรณ์สถานสึนามิฯ ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-10-27คุณค่าของต้นไม้/ 10 เมือง มลพิษรุนแรงที่สุด ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-10-06นวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณภคกรณ์ เลิศช่ำชองกุล และคุณนพรัตน์ ทรัพย์ปกรณ์
2014-09-29การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ดำเนินรายการโดยคุณภรคภรณ์ เลิศช่ำชองกุล
2014-09-22อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์/ อุตสาหกรรมสีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณภคภรณ์
2014-09-15การพัฒนาสีเขียว/ การจัดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อินชอน ดำเนินรายการโดยคุณภคภรณ์
2014-09-08การประชุมหมู่ขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ดำเนินรายการโดยคุณยุทธฤทธิ์ บุนนาค