รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2015-04-13การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและประเพณีวันสงกรานต์ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2015-04-06ผลการจัดเสวนา, นิทรรศการ 3WCDRR ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ
2015-03-30สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-03-23วันน้ำโลก ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ
2015-03-09วาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 และ โปรโมทกิจกรรมคู่ขนานของไทยในการประชุม 3WCDRR ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-03-02ผลการประชุมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เซนได ประเทศญี่ปุ่น
2015-02-23Disaster Risk Reduction ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-02-16น้ำมันรั่ว/ ปะการังและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2015-02-09พลังงาน ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ