รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-12-29ภัยหนาวและมาตรการการรับมือ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2014-12-22งานรำลึกครอบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ สึนามิ/ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2014-12-15งาน 10 ปี สึนามิ ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-12-08สึนามิเมื่อปี 2547/ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสีนามิวันที่ 26-27 ธ.ค. 57 ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2014-12-01คู่มือรับสถานการณ์ "น้ำท่วม" ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-11-24การปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-11-10อนุสรณ์สถานสึนามิฯ ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-10-27คุณค่าของต้นไม้/ 10 เมือง มลพิษรุนแรงที่สุด ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-10-06นวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณภคกรณ์ เลิศช่ำชองกุล และคุณนพรัตน์ ทรัพย์ปกรณ์