รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2015-05-11การประชุม ESCAP ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงษ์
2015-05-04เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงษ์
2015-04-27แผ่นดินไหวประเทศเนปาล และการรับมือ/ บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ
2015-04-20สรุปผลการประชุม 3WCDRR/ วิธีการรับมืออากาศร้อน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ
2015-04-13การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและประเพณีวันสงกรานต์ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2015-04-06ผลการจัดเสวนา, นิทรรศการ 3WCDRR ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ
2015-03-30สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-03-23วันน้ำโลก ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ
2015-03-09วาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 และ โปรโมทกิจกรรมคู่ขนานของไทยในการประชุม 3WCDRR ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์