รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2015-03-02ผลการประชุมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เซนได ประเทศญี่ปุ่น
2015-02-23Disaster Risk Reduction ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-02-16น้ำมันรั่ว/ ปะการังและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2015-02-09พลังงาน ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2015-02-02คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-01-26การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-01-12world life convention
2015-01-05ถุงพลาสติก ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ