รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2015-06-29นายกฯเปิดงาน "รักษ์สิ่งแวดล้อมโลก" ,"ไอทีดี"ชี้มุมมองไทยกับสิ่งแวดล้อมอาเซียน ,อีโค่เวสท์จ่อลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านผุดโรงไฟฟ้าแก้ขยะล้นเมือง
2015-06-15สรุปการประชุม APFSD และ UNEP ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นางคพงษ์
2015-05-25วันสิ่งแวดล้อมโลก "World Environment Day" 5 มิถุนายน
2015-05-18APFSD และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นางคพงษ์
2015-05-11การประชุม ESCAP ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงษ์
2015-05-04เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงษ์
2015-04-27แผ่นดินไหวประเทศเนปาล และการรับมือ/ บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ
2015-04-20สรุปผลการประชุม 3WCDRR/ วิธีการรับมืออากาศร้อน ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามี ใบสะเม๊าะ