รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2013-11-25วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-11-18ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-11-04มลพิษทางอากาศ & ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-28สิ่งแวดล้อมทางทะเล และความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทะเลและมหาสมุทร ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-21มลพิษทางขยะ/ มาตรการ 3Rs / และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวคุณ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-14ASEAN(เยาวชน) กับอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม/ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน/ สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-07มลพิษทางอากาศ/ ความร่วมมือระดับ ASEAN ด้าน สวล. ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-09-30พายุหวู่ติ๊บ-น้ำท่วม-งานสัปดาห์น้ำโลก ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-09-23ภาพยนตร์สารคดี Return to the forest และช้างไทยในมิติระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา