รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2013-09-1616 กันยายน วันโอโซนโลก ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-09solar sell / การกำจัดตะกอนน้ำมันดิบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-09-02พลังงานทดแทน/ พลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-26ผลิตภัณฑ์+บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ นำ้มันพืช ทางเลือกพลังงานใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-19หญ้าแฝก-พิชมหัศจรรย์ สร้างคนสร้างความคิด ดำเนินรายากรโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-12การอนุรักษ์โดยหญ้าแฝก (ต่อ) ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-05กรณีศึกษาจากต่างประเทศ เรื่องน้ำมันรั่วไหล ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-29เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล สาเหตุและผลกระทบของน้ำมันรั่วไหล ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-22การประชุมสีเขียว Green Meeting/ โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล