รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2015-02-02คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-01-26การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2015-01-12world life convention
2015-01-05ถุงพลาสติก ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์ และคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-12-29ภัยหนาวและมาตรการการรับมือ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2014-12-22งานรำลึกครอบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ สึนามิ/ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์
2014-12-15งาน 10 ปี สึนามิ ดำเนินรายการโดยคุณกุลฟามีย์ ใบสะเม๊าะ
2014-12-08สึนามิเมื่อปี 2547/ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสีนามิวันที่ 26-27 ธ.ค. 57 ดำเนินรายการโดยคุณภูริวรรษ นาคพงศ์