รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-09-29การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ดำเนินรายการโดยคุณภรคภรณ์ เลิศช่ำชองกุล
2014-09-22อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์/ อุตสาหกรรมสีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณภคภรณ์
2014-09-15การพัฒนาสีเขียว/ การจัดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อินชอน ดำเนินรายการโดยคุณภคภรณ์
2014-09-08การประชุมหมู่ขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ดำเนินรายการโดยคุณยุทธฤทธิ์ บุนนาค
2014-09-01การจัดสวนขวดแก้ว/ พื้นที่สีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-08-25สีเขียวกับสุขภาพจิต และพื้นที่สีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-08-18การเปลี่ยนแปลงขยะเป็นน้ำมันดีเซลและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-08-11การรีไซเคิลตู้แช่เย็นที่ญี่ปุ่น/ กองทัพสีเขียว ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-07-28Clean Technology และ 10 อุจสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้