รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-03-31หมดยุคเชื้อเพลิงฟอสซิล/ เมืองจักรยาน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-17รถไฟฟ้าไม่แก้วิกฤตโลกร้อน/ มลพิษเป็นภัยที่ละเลยไม่ได้ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-10กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-03หลกาวิธีรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-02-24ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-12-30ICT และการพัฒนา การประยุกต์ใช้ ICT กับการบรรเทาภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-12-23การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและกรอบความร่วมมือด้านน้ำต่างๆ ที่ไทย engaged ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-12-16ภัยพิบัติ/ การพัฒนา & ITU ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้